Hra na přípravu zákona opět bez výsledku

Ministr průmyslu Tomáš Hüner odešel z funkce, aniž splnil, co nasliboval nejen starostům obcí, kde stát hledá místo hlubinné geologické úložiště vysoceradioaktivních odpadů.  Totiž, že do konce června, do termínu, který mu uložila vláda, předloží návrh zákona o zapojení obcí do procesu výběru. Jeho absence je jeden z důvodů, proč je u nás tak vyhrocený spor mezi dotčenými samosprávami a zástupci státu.

Konečné úložiště je zátěž na mnoho generací. Je to velká stavba, v podstatě hlubinný důl, která se bude připravovat desítky let a další nejméně stovku má být v provozu. Po tu dobu budou přijíždět transporty s vysoce nebezpečným odpadem, ten se bude muset přebalit do nových kontejnerů a postupně ukládat do vyrubaných prostor.  Tak výrazný zásah do života okolních obcí nelze udělat bez souhlasu jejich obyvatel, kteří rozhodnou o kvalitě života nejen svých dětí, ale i pravnuků svých pravnuků.

Obě země, které se přiblížily stavbě úložiště – Švédsko a Finsko, se nebály dát hlas lidem. Také evropská směrnice Rady 2011/70/EURATOM požaduje, aby se veřejnost mohla účinně účastnit rozhodování týkajícího se nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Se vznikem zvláštního zákona, který bude upravovat postavení obcí a jejich občanů při výběru úložiště, počítá i nový český atomový zákon.

Kdo trochu sleduje tuzemské dění okolo hledání úložiště, nemohla ho aktuální situace překvapit. Ministerstvo průmyslu hraje tuhle hru na přípravu-nepřípravu zákona už nějaký ten rok a vina tedy jde i za pány Kubou, Cieńciałou, Mládkem či Havlíčkem.

Již Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti, v níž působili zástupci státu a obcí i občanů z vybraných lokalit, dospěla po právních analýzách k závěru,  že dnes platné české zákony nedávají starostům mnoho možností hájit zájmy svých občanů.  A proto připravila a v prosinci 2012 i odsouhlasila návrh nového zákona, který by postavení obcí zlepšil.   A ministerstvo ho schovalo do šuplete. To mnohým otevřelo oči poprvé.

Po volbách jsme se nechali přesvědčit, že to nyní bude jinak, a v srpnu 2015 vznikl v obnovené pracovní skupině na základě původního návrh nový.  Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii jeho věcný záměr promptně odsouhlasila v září 2015, aby se další příprava opět dočkala účelového zdržování na ministerstvu průmyslu.  Do vlády se tak zákon dostal až v lednu 2017. Jak vyšlo najevo, nedokázali ale zodpovědní úředníci principy a potřebnost zákona vysvětlit ostatním rezortům a legislativní radě vlády nepředali dvě právní analýzy dokládající konformitu s Ústavou, což přispělo k jeho odmítnutí vládou.  Ta nicméně uložila zpracovat návrh nový a předložit jej do konce června 2018.

Nový návrh měl vznikat v k tomu ustavené mezirezortní expertní skupině. Zápisy z jednání ale ukazují, že ani po roce a půl žádný nevznikl. A dokonce, že třebas zástupce ministerstva životního prostředí ani v prosloužených termínech nedodal počáteční podklady. Přestože ministr Brabec rád jezdí po jednotlivých „úložišťových“ lokalitách a nechává se slyšet, jak je třeba respektovat hlas obcí.  Ani starostové, které ministr přizval do expertní skupiny v samém závěru jejího mandátu, žádný návrh do ruky nedostali.

Správa úložišť radioaktivních odpadů se nechala slyšet, že by vláda nyní měla prodloužit termín na přípravu zákona, aby šaráda mohla pokračovat. Zda to budou akceptovat starostové, kteří se už dvakrát spálili, je tedy otázkou. Určitě by ale do přijetí zákona a také do předložení jasných a nezpochybnitelných kritérií a postupu výběru úložiště měla Správa úložišť práce na výběru lokalit zastavit. Ani do fotbalu se přeci nepustíte bez předchozí znalosti pravidel a tady jde o mnohem, mnohem více, než jen o hru.

Psáno pro Deník Referendum