Bezpečnost atomu

Vědci se shodují - i nízké dávky radiace škodí

I velmi nízké dávky radiace jsou škodlivé pro živé organismy. Těmito slovy lze shrnout poznatky vědců publikované v časopise Biological Reviews, kde byly sumarizovány výsledky analýz 46 recenzovaných studií z posledních čtyřiceti let. Výzkumníci z univerzit South Carolina a Paris-Sud zjistili, že rozdíly v přirozeném radioaktivním pozadí mají malé ale statisticky významné negativní dopady na DNA a několik dalších zdravotních ukazatelů.

Havarované reaktory ve Fukušimě stále nejsou plně pod kontrolou

Ve čtvrtek 18. července zaskočila dělníky odklízející trosky ve zničené jaderné elektrárně Fukušima Daiiči pára stoupající z poškozené budovy třetího bloku. Práce byly dočasně přerušeny a byla přijata ochranná opatření pro případ většího úniku radiace.

Falšování dokumentace zastavilo dva korejské reaktory

Na konci května zveřejnila komise pro jadernou bezpečnost v Jižní Koreji informaci, že nepovolí obnovit provoz dvou reaktorů v elektrárnách Kori a Volsong, které byly v roce 2012 zastaveny na její příkaz. Komise svoje rozhodnutí zdůvodnila podezřením, že při výstavbě byly k sestavení reaktoru použity díly, jejichž kvalitu nelze prokázat. Jedná se přitom o součásti s nezanedbatelným významem pro jadernou bezpečnost.

Jaderný dozor zastavil obnovení provozu japonského rychlého reaktoru

V polovině května oznámila Japonská agentura pro atomovou energii (Japan Atomic Energy Agency - JAEA), která vlastní prototyp rychlého reaktoru Monju, že obnovení jeho provozu plánované na březen 2014 bude odloženo. JAEA nedostala od japonského jaderného dozoru povolení k zahájení příprav ke spuštění reaktoru kvůli bezpečnostním nedostatkům.

Stavbaři elektrárny Summer 2 nedodržují předpisy

Americký jaderný dozor (Nuclear Regulatory Commission – NRC) zveřejnil zprávu o porušení předpisů na stavbě jaderné elektrárny Summer 2 ve státě Jižní Carolina, jejíž výstavba byla v březnu zahájena jako první na území Spojených států po 36 letech. Porušení předpisů by podle NRC mohlo mít nízký až střední význam z hlediska bezpečnosti.

Černobyl 27 let po havárii a (nejméně) půl století před likvidací

V pátek 26. dubna uplyne 27 let od havárie čtvrtého bloku v černobylské jaderné elektrárně. K likvidaci jejích následků ovšem povede ještě hodně dlouhá cesta. Betonový kryt havarovaného reaktoru nazývaný sarkofág, který byl postaven v měsících následujících po katastrofě, rychle dosluhuje. O hermetickém uzavření reaktoru nemůže být řeč, radiace uniká řadou otvorů. Do děravého sarkofágu zatéká dešťová voda, kterou je třeba odčerpávat a poté ukládat v nádržích.

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo