ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Energetická politika

Výzva Evropské komisi k návratu k rozhodování o jaderné energetice a taxonomii na základě důkazů

Rakouský ekologický institut představil své Kritické přezkoumání Posouzení Nařízení EU o taxonomii z dílny Společného výzkumného centra EU (JRC), jež je prvním komplexním přezkoumáním zprávy zadané Evropskou komisí. Vedoucí autorka Gabriele Mraz shrnuje své posouzení zprávy JRC: „Apelujeme na Evropsku komisi, pracovní skupinu k článku 31 Euratom a výbor SCHEER, jež mají za úkol posouzení zprávy JRC metodou založenou na důkazech. Posouzení z dílny JRC neposkytuje dostatečný základ pro rozhodování. Naše Kritické přezkoumání upozorňuje na důsledky využívání jaderné energetiky, jež zpráva ignoruje a jež by měly být vzaty do úvahy. Je nepřijatelné jednoduše vynechat fakta o jaderné energetice, jež nejsou v souladu s požadovaným narativem.“

Der Standard: Jaderná energetika není zachráncem klimatu

Závažná havárie, ke které došlo před deseti lety v japonské Fukušimě, změnila přístup k jaderné energetice. Nikolaus Müllner z vídeňské univerzity, který zastupuje Rakousko v komisi Nuclear Safety Standards Comittee, sleduje tuto změnu. K rozvoji jaderné energetiky podle něj nedojde hned z několika důvodů.

Reaktor Indian Point 3 ve Spojených státech ukončil provoz

Poslední dubnový den byl po 45 letech provozu definitivně odstaven reaktor Indiana Point 3 ve státě New York. Ukončení provozu třetího bloku znamená uzavření celé elektrárny, která se nachází u řeky Hudson necelých 50 km od centra New York City. Definitivnímu odstavení posledního bloku předcházela dohoda mezi provozovatelem elektrárny, společností Entergy, a vedením státu New York. O uzavření elektrárny dlouhodobě usiloval guvernér Andrew Cuomo, který jinak provoz jaderných reaktorů na území státu podporuje.

Spuštění finské jaderné elektrárny Hanhikivi se odkládá na rok 2029

Společnost Fennovoima, které je investorem výstavby reaktoru ve finském Hanhikivi, podala aktualizovanou žádost o stavební povolení, ze které vyplývá další odklad uvedení bloku do komerčního provozu, tentokrát do roku 2029. Oficiálním důvodem pro změnu žádosti o stavební povolení je „změna okrajových podmínek“. Fennovoima počítá s vydáním povolení v roce 2022 a zahájením výstavby v roce 2023. Podle původního plánu měl být reaktor spuštěn v roce 2024.

Mýty kolem jaderné energie aneb pět omylů Billa Gatese

Američan Bill Gates je pro jadernou energii, kterou považuje za možné řešení klimatických změn. Claudia Kempfert a Christian Hirschhausen z německého institutu DIW to považují za nemožné. Bill Gates je zvyklý, že se nemýlí. Ale tentokrát je na omylu rovnou pětkrát. Není vhodné oživovat jadernou energii – nemůže být totiž řešením klimatických změn.

Pravda o švédské energetice a klimatu

Přínos obnovitelné energie nebyl ve Švédsku nikdy tak velký, jako v roce 2020 a to navzdory odstavování starých nevyhovujících jaderných reaktorů. Nadále se očekává, že se bude snižovat energetická náročnost švédského průmyslu a zvyšovat objem produkce energie z obnovitelných zdrojů. Všechny parlamentní strany ve Švédsku se shodují na tom, že švédský export energie z obnovitelných zdrojů je klimaticky výhodný, protože snižuje potřebu výroby elektřiny z fosilních zdrojů i v sousedních zemích. A chtějí nadále tento vývoz obnovitelné energie podporovat.

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo

 

Zásady ochrany osobních údajů
Nastavení cookies