Energetická politika

Nezařazení Rosatomu do sankcí EU proti Rusku poškozuje Ukrajinu, říká publikace Greenpeace

Ekologická organizace Greenpeace zveřejnila publikaci, která se zabývá otázkou, proč nejsou na ruský státní podnik Rosatom uvaleny sankce Evropské unie. Samotný název publikace Russia’s Atomic Partners: Framatome, Siemens Energy and Rosatom napovídá, že hlavní příčinou jsou obchodní zájmy evropských firem, které dosud dokázaly přesvědčit klíčové politické představitele, aby obchody s Rosatomem byly tolerovány.

Nový krásný jaderný svět podroben zkoušce – NEC 2023

Nuclear Energy Conference 2023 jasně ukazuje, že ani "nové" zmenšené jaderné reaktory nemohou nijak přispět k řešení změny klimatu; záznamy a prezentace z konference jsou nyní online ve třech jazycích včetně češtiny.

Zpráva o stavu jaderného průmyslu ve světě: podíl jaderné energie na světové výrobě elektřiny zaznamenal největší pokles za posledních deset let

Stručné českojazyčné shrnutí Zprávy o stavu jaderného průmyslu ve světě 2022 – World Nuclear Industry Status Report 2022 (WNISR2022) dnes vydala pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung ve spolupráci s ekologickými organizacemi Calla a Hnutí DUHA. Stejně jako v předchozích letech Zpráva poskytuje aktuální a komplexní přehled údajů o jaderných elektrárnách, včetně informací o provozu, výrobě, výstavbě nových bloků a vyřazování z provozu.

Proběhlo první jednání k energetické a klimatické strategii

V úterý 2. května 2023 proběhlo první jednání Platformy a Komise pro strategie v oblasti energetiky a klimatu na Ministerstvu průmyslu a obchodu za účasti ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely, generálního ředitele firmy ČEZ a viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Daniela Beneše či zástupců Ministerstva životního prostředí a dalších resortů. Ministr Síkela potvrdil, že chce konec uhlí do roku 2033, rozvoj obnovitelných zdrojů energie (OZE) a úspory energie. Trvá však také budování na nových jaderných reaktorů.

Nuclear Energy Conference 2023: Krásný nový atomový svět?

16. května 2023, Redoutensälen v Linci  Už zase atomová lobby a jí poslušné vlády slibují něco velkého. Tentokrát chtějí „pomoci“ v boji proti přehřátí Země a prezentují proto s obrovskou reklamou malý modulární reaktor, krátce SMR, jako svůj nejmladší výhonek. Když si ale na něj posvítíme, zjistíme, že je již více než 70 let jen ve stádiu hrbolku - a přesto nikdy nevyrostl: intenzivně zkoumána od 50. let žádná z více než 130 různých koncepcí SMR po celém světě nedospěla do sériové vyzrálosti. Konference NEC 2023, již 10. Nuclear Energy Conference od roku 2014, má odhalit z různých perspektiv odpovědi na otázky jako: mohou takové „scvrklé“ jaderné elektrárny dosáhnout sériové vyzrálosti a zachránit klima ? Nebo není tento „Krásný nový atomový svět“ mnohem více zástěrkou pro atomovou lobby, aby vyloudila skrze jaderně zamořené nařízení o taxonomii státní jakož i soukromé finanční prostředky? A kdo tady tahá za nitky obzvlášť intenzivně - ve snaze odvrátit zánik jaderného průmyslu?  Program, registrace a další informace ke konferenci.

Lidé podle průzkumu očekávají rozvoj OZE a úspory energie

Průzkum veřejného mínění provedený společností OMG (Omnicom Media Group OMGbus: Povědomí o sdruženích, energetická nezávislost, udržitelnost, březen 2023, 500 respondentů) ukázal, že největší část lidí (58,4 %) by volila pro energetickou strategii ČR jako priority rozvoj OZE a na druhém místě (47,8 %) úspory energie. Na třetím až pátém místě (mezi 33 a 35 % respondentů) jsou požadavky jako posílení elektrického vedení, aby mohly být bez problémů připojovány střešní fotovoltaiky, rozšiřování komunitní energetiky a výstavba nových jaderných reaktorů. Malou podporu (13 %) má naopak obnovení dodávek zemního plynu z Ruska.

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo

 

Zásady ochrany osobních údajů
Nastavení cookies