Energetická politika

Proběhlo první jednání k energetické a klimatické strategii

V úterý 2. května 2023 proběhlo první jednání Platformy a Komise pro strategie v oblasti energetiky a klimatu na Ministerstvu průmyslu a obchodu za účasti ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely, generálního ředitele firmy ČEZ a viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Daniela Beneše či zástupců Ministerstva životního prostředí a dalších resortů. Ministr Síkela potvrdil, že chce konec uhlí do roku 2033, rozvoj obnovitelných zdrojů energie (OZE) a úspory energie. Trvá však také budování na nových jaderných reaktorů.

Nuclear Energy Conference 2023: Krásný nový atomový svět?

16. května 2023, Redoutensälen v Linci  Už zase atomová lobby a jí poslušné vlády slibují něco velkého. Tentokrát chtějí „pomoci“ v boji proti přehřátí Země a prezentují proto s obrovskou reklamou malý modulární reaktor, krátce SMR, jako svůj nejmladší výhonek. Když si ale na něj posvítíme, zjistíme, že je již více než 70 let jen ve stádiu hrbolku - a přesto nikdy nevyrostl: intenzivně zkoumána od 50. let žádná z více než 130 různých koncepcí SMR po celém světě nedospěla do sériové vyzrálosti. Konference NEC 2023, již 10. Nuclear Energy Conference od roku 2014, má odhalit z různých perspektiv odpovědi na otázky jako: mohou takové „scvrklé“ jaderné elektrárny dosáhnout sériové vyzrálosti a zachránit klima ? Nebo není tento „Krásný nový atomový svět“ mnohem více zástěrkou pro atomovou lobby, aby vyloudila skrze jaderně zamořené nařízení o taxonomii státní jakož i soukromé finanční prostředky? A kdo tady tahá za nitky obzvlášť intenzivně - ve snaze odvrátit zánik jaderného průmyslu?  Program, registrace a další informace ke konferenci.

Lidé podle průzkumu očekávají rozvoj OZE a úspory energie

Průzkum veřejného mínění provedený společností OMG (Omnicom Media Group OMGbus: Povědomí o sdruženích, energetická nezávislost, udržitelnost, březen 2023, 500 respondentů) ukázal, že největší část lidí (58,4 %) by volila pro energetickou strategii ČR jako priority rozvoj OZE a na druhém místě (47,8 %) úspory energie. Na třetím až pátém místě (mezi 33 a 35 % respondentů) jsou požadavky jako posílení elektrického vedení, aby mohly být bez problémů připojovány střešní fotovoltaiky, rozšiřování komunitní energetiky a výstavba nových jaderných reaktorů. Malou podporu (13 %) má naopak obnovení dodávek zemního plynu z Ruska.

Malé modulární reaktory – ještě jedna šance pro jaderný průmysl?

Profesor Steve Thomas z Greenwich University v článku pro Responsible Science komentuje současnou vlnu zájmu o malé modulární reaktory (zkráceně SMR – Small Modular Reactor). Článek se soustředí na plány britských dodavatelů, ale v mnoha ohledech je platný pro kontinentální Evropu nebo Severní Ameriku. Zkrácenou verzi nabízíme v českém překladu.

Vládní východiska energetické koncepce myslí na klima i energetickou chudobu, podceňují však rozvoj OZE a malují jaderné sny

Zvyšování energetické soběstačnosti domácností, obcí i firem, konec využívání uhlí pro výrobu elektřiny a tepla v roce 2033 a všech fosilních paliv v roce 2050 - to jsou podle nevládních organizací pozitivní body východisek Státní energetické koncepce ČR, které dnes schválila vláda. Kritizují naopak objemově i časově nerealistické plány na výstavbu nových jaderných reaktorů. Upozorňují také na stále zbytečně malý důraz na rozvoj OZE, který zaostává za realitou poptávky po instalaci těchto zdrojů a odvolává se pouze na plnění cílů EU do roku 2030.

Prošli jsme "vrcholem jaderné energetiky" už před lety?

V průběhu roku 2022 Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) nečekaně vyřadila 17 jaderných reaktorů ze svých statistik provozovaných reaktorů, vytvořila novou kategorii stavu nazvanou "Pozastavený provoz" a odpovídajícím způsobem zpětně upravila své datové řady. K 1. lednu 2023 je podle WNISR v provozu 411 reaktorů, zatímco na webu MAAE-PRIS je jich 422, což je rozdíl 11 jednotek, nejmenší rozdíl mezi oběma datovými řadami za posledních deset let. Podle aktualizovaných údajů dosáhl počet provozovaných reaktorů MAAE vrcholu v roce 2005, kdy bylo v provozu 440 reaktorů, zatímco údaje WNISR uvádějí vrchol v roce 2002, kdy bylo v provozu 438 reaktorů - což je velmi blízko.

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo

 

Zásady ochrany osobních údajů
Nastavení cookies