Energetická politika

Malé modulární reaktory – ještě jedna šance pro jaderný průmysl?

Profesor Steve Thomas z Greenwich University v článku pro Responsible Science komentuje současnou vlnu zájmu o malé modulární reaktory (zkráceně SMR – Small Modular Reactor). Článek se soustředí na plány britských dodavatelů, ale v mnoha ohledech je platný pro kontinentální Evropu nebo Severní Ameriku. Zkrácenou verzi nabízíme v českém překladu.

Vládní východiska energetické koncepce myslí na klima i energetickou chudobu, podceňují však rozvoj OZE a malují jaderné sny

Zvyšování energetické soběstačnosti domácností, obcí i firem, konec využívání uhlí pro výrobu elektřiny a tepla v roce 2033 a všech fosilních paliv v roce 2050 - to jsou podle nevládních organizací pozitivní body východisek Státní energetické koncepce ČR, které dnes schválila vláda. Kritizují naopak objemově i časově nerealistické plány na výstavbu nových jaderných reaktorů. Upozorňují také na stále zbytečně malý důraz na rozvoj OZE, který zaostává za realitou poptávky po instalaci těchto zdrojů a odvolává se pouze na plnění cílů EU do roku 2030.

Prošli jsme "vrcholem jaderné energetiky" už před lety?

V průběhu roku 2022 Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) nečekaně vyřadila 17 jaderných reaktorů ze svých statistik provozovaných reaktorů, vytvořila novou kategorii stavu nazvanou "Pozastavený provoz" a odpovídajícím způsobem zpětně upravila své datové řady. K 1. lednu 2023 je podle WNISR v provozu 411 reaktorů, zatímco na webu MAAE-PRIS je jich 422, což je rozdíl 11 jednotek, nejmenší rozdíl mezi oběma datovými řadami za posledních deset let. Podle aktualizovaných údajů dosáhl počet provozovaných reaktorů MAAE vrcholu v roce 2005, kdy bylo v provozu 440 reaktorů, zatímco údaje WNISR uvádějí vrchol v roce 2002, kdy bylo v provozu 438 reaktorů - což je velmi blízko.

Jaderná energetika na pomalém ústupu

Jaderná energetika nadále stagnuje a pouze urychlení čínského jaderného programu zachrání toto odvětví před globální spirálou smrti. Zkušenosti jaderného průmyslu v loňském roce byly stejné jako v posledních téměř třiceti letech: malý počet spuštěných reaktorů a podobně malý počet jejich uzavření. Mezitím dochází k prudkému růstu obnovitelných zdrojů energie, protože státy se snaží posílit energetickou bezpečnost.

Vláda trvá na konci uhlí v roce 2033. Jaderné plány jsou však nereálné

Revidované programové prohlášení, které vláda Petra Fialy schválila, nadále obsahuje plán na odklon české energetiky od uhlí do roku 2033. Podle ekologických organizací je to správný a logický postoj, neboť vyšší míra spalování uhlí je sice dílčí součástí akutního řešení plynové a energetické krize, ale prodloužení jeho těžby a spalování za deset let by s řešením energetické krize nijak nepomohlo a naopak zkomplikovalo řešení krize klimatické.

Nová energetická politika státu by se měla soustředit na inovace, solidaritu či řešení klimatické krize, shodli se ekologické organizace i zástupci byznysu

Česká vláda by měla přistoupit k tvorbě energetické politiky státu, kterou má letos nastavit pomocí strategických dokumentů, zcela novým způsobem. Hlavní body návrhu dnes představili zástupci a zástupkyně ekologických organizací a iniciativy podnikatelů, vědců a aktivních občanů na tiskovém brífinku. Základem funkční energetické politiky by podle nich mělo být otevření trhu novým řešením a zajištění infrastruktury a kapacit pro rozvoj obnovitelných zdrojů, zajištění odklonu od uhlí a oživení uhelných regionů, zahrnutí všech sociálních skupin do spravedlivé transformace energetiky a založení energetické bezpečnosti na evropském rozměru bez fixování se na stavbu nových drahých a problematických jaderných reaktorů. Změna k lepšímu, iniciativa českých podnikatelů, vědců a aktivních občanů, zdůrazňuje, že jasnou moderní vizi energetiky založenou na obnovitelných zdrojích, potřebuje pro svoji udržitelnost i česká podnikatelská sféra.

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo

 

Zásady ochrany osobních údajů
Nastavení cookies