Energetická politika

Zpráva o stavu jaderného průmyslu: Podíl jádra na světové energetice setrvale klesá

Hlavní fakta z každoroční uznávané Zprávy o stavu jaderného průmyslu ve světě 2021 pro české publikum představil Mycle Schneider, její vedoucí autor a nezávislý analytik jaderné energetiky.  Hutná analýza přináší komplexní přehled údajů o jaderných elektrárnách včetně informací o věku, provozu, výrobě, výstavbě, uzavírání a likvidaci reaktorů.  Dokládá, že jaderný průmysl má dobu své největší slávy dávno za sebou a čeká jej postupný útlum, nikoli nová role při náhradě fosilních paliv kvůli ochraně klimatu. Podíl jaderné energie na světové výrobě elektřiny klesl za čtvrt století o více než 40 %. 

Bez vody nebudou regionální potraviny

Zásobování obyvatel regionálními potravinami je stále více aktuálnějším tématem. Místní zemědělci a farmáři si napsali na své vlajky, že sklízí čerstvé produkty z regionu a nabízí tak svým zákazníkům výrobky nejvyšší kvality. Tak se dá zamezit dlouhým transportním trasám při převozu potravin a produkty mohou dozrát přímo na polích. Zároveň tak farmáři zabezpečují péči a zachování kultury místní krajiny. Přitom si však regionální zemědělci a farmáři často stěžují na nedostatek vody. Fosilní a jaderná energetika spotřebuje až 50 % vody, která je každoročně spotřebována v Bavorsku.

Výzva Evropské komisi k návratu k rozhodování o jaderné energetice a taxonomii na základě důkazů

Rakouský ekologický institut představil své Kritické přezkoumání Posouzení Nařízení EU o taxonomii z dílny Společného výzkumného centra EU (JRC), jež je prvním komplexním přezkoumáním zprávy zadané Evropskou komisí. Vedoucí autorka Gabriele Mraz shrnuje své posouzení zprávy JRC: „Apelujeme na Evropsku komisi, pracovní skupinu k článku 31 Euratom a výbor SCHEER, jež mají za úkol posouzení zprávy JRC metodou založenou na důkazech. Posouzení z dílny JRC neposkytuje dostatečný základ pro rozhodování. Naše Kritické přezkoumání upozorňuje na důsledky využívání jaderné energetiky, jež zpráva ignoruje a jež by měly být vzaty do úvahy. Je nepřijatelné jednoduše vynechat fakta o jaderné energetice, jež nejsou v souladu s požadovaným narativem.“

Der Standard: Jaderná energetika není zachráncem klimatu

Závažná havárie, ke které došlo před deseti lety v japonské Fukušimě, změnila přístup k jaderné energetice. Nikolaus Müllner z vídeňské univerzity, který zastupuje Rakousko v komisi Nuclear Safety Standards Comittee, sleduje tuto změnu. K rozvoji jaderné energetiky podle něj nedojde hned z několika důvodů.

Reaktor Indian Point 3 ve Spojených státech ukončil provoz

Poslední dubnový den byl po 45 letech provozu definitivně odstaven reaktor Indiana Point 3 ve státě New York. Ukončení provozu třetího bloku znamená uzavření celé elektrárny, která se nachází u řeky Hudson necelých 50 km od centra New York City. Definitivnímu odstavení posledního bloku předcházela dohoda mezi provozovatelem elektrárny, společností Entergy, a vedením státu New York. O uzavření elektrárny dlouhodobě usiloval guvernér Andrew Cuomo, který jinak provoz jaderných reaktorů na území státu podporuje.

Spuštění finské jaderné elektrárny Hanhikivi se odkládá na rok 2029

Společnost Fennovoima, které je investorem výstavby reaktoru ve finském Hanhikivi, podala aktualizovanou žádost o stavební povolení, ze které vyplývá další odklad uvedení bloku do komerčního provozu, tentokrát do roku 2029. Oficiálním důvodem pro změnu žádosti o stavební povolení je „změna okrajových podmínek“. Fennovoima počítá s vydáním povolení v roce 2022 a zahájením výstavby v roce 2023. Podle původního plánu měl být reaktor spuštěn v roce 2024.

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo

 

Zásady ochrany osobních údajů
Nastavení cookies