Energetická politika

Globální změna klimatu ohrožuje jaderné, uhelné i plynové elektrárny nedostatkem vody

Výzkumný portál Global Market Intelligence společnosti Standard & Poor‘s se zaměřil na téma hrozícího nedostatku vody pro chlazení klasických elektráren. Článek přinášíme ve zkráceném překladu.

Jaderná energetika a obnovitelné zdroje se navzájem vytlačují. Obnovitelná varianta efektivněji snižuje emise.

Státy, které chtějí podstatně a rychle snížit emise oxidu uhličitého s maximální efektivitou vynaložených prostředků, by měly prioritně podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů, nikoli jaderné elektrárny. K tomuto závěru došla studie zpracovaná na University of Sussex Business School a ISM International School of Management, která analyzovala data ze 123 zemí za posledních 25 let.

Jaderná energetika jako řešení klimatické krize nefunguje

Jaderná energetika není vhodným nástrojem pro řešení problematiky změny klimatu. Zejména je příliš drahá a její reálný potenciál moc malý, než aby mohla zvrátit situaci ve spalování fosilních paliv ve světě. Ubírá tak peníze i pozornost perspektivnějším cílům transformace energetiky, kde budou hrát hlavní roli obnovitelné zdroje a energetická efektivita. Nelze o ní hovořit jako o bezemisním zdroji a navíc přináší nová rizika, nejen z oblasti jaderné bezpečnosti, které nelze opomíjet. To jsou hlavní zjištění dnes proběhlé první části mezinárodní konference NEC 2020 „Jaderná energetika v čase globální změny klimatu“, kterou pořádaly Hnutí DUHA, Calla a Jihočeské matky.

Zpráva o stavu jaderné energetiky 2020: Z obnovitelných zdrojů vyrábíme více elektřiny než z jádra

Zpráva o stavu jaderné energetiky ve světě (World Nuclear Industry Status Report, WNISR2020), představená 24. září 2020, na 361 stranách hodnotí stav a trendy jaderné energetiky v celém světě a analyzuje další výzvy, před kterými jaderná energetika stojí v době pandemie covid-19. Vzhledem k tomu, že v arabském světě byl spuštěn první reaktor, zpráva poprvé obsahuje samostatnou kapitolu s analýzou jaderných programů na Blízkém východě. Počet provozovaných reaktorů na světě se za poslední rok snížil o devět na celkem 408 v polovině roku 2020, což je méně než v roce 1988 a celých 30 bloků pod historickým maximem z roku 2002, kdy bylo v provozu 438 reaktorů. Objem nových obnovitelných zdrojů se loni zvýšil o 184 gigawattů, zatímco instalovaný jaderný výkon vzrostl jen o 2,4 gigawattu. Díky tomu obnovitelné zdroje (bez vodních elektráren) v roce 2019 poprvé v historii vyrobily více elektřiny než jaderné elektrárny.

Jaderná elektrárna Belene ohrožuje energetickou transformaci

Radostina Primova, ředitelka programu Klima a udržitelný rozvoj bruselské kanceláře Nadace Heinricha Bölla, publikovala článek o rizicích spojených s plánem na výstavbu bulharské jaderné elektrárny Belene. Přinášíme jej ve zkráceném překladu.

2019: Počet provozovaných bloků zůstal stejný, počet rozestavěných dále klesá

Autorský tým ročenky World Nuclear Industry Status Report zveřejnil na svých stránkách základní údaje o vývoji jaderné energetiky ve světě v roce 2019. Přehled přinášíme ve zkráceném překladu.

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo

 

Zásady ochrany osobních údajů
Nastavení cookies