Aktuality

Malé modulární reaktory – ještě jedna šance pro jaderný průmysl?

Profesor Steve Thomas z Greenwich University v článku pro Responsible Science komentuje současnou vlnu zájmu o malé modulární reaktory (zkráceně SMR – Small Modular Reactor). Článek se soustředí na plány britských dodavatelů, ale v mnoha ohledech je platný pro kontinentální Evropu nebo Severní Ameriku. Zkrácenou verzi nabízíme v českém překladu.

Vládní východiska energetické koncepce myslí na klima i energetickou chudobu, podceňují však rozvoj OZE a malují jaderné sny

Zvyšování energetické soběstačnosti domácností, obcí i firem, konec využívání uhlí pro výrobu elektřiny a tepla v roce 2033 a všech fosilních paliv v roce 2050 - to jsou podle nevládních organizací pozitivní body východisek Státní energetické koncepce ČR, které dnes schválila vláda. Kritizují naopak objemově i časově nerealistické plány na výstavbu nových jaderných reaktorů. Upozorňují také na stále zbytečně malý důraz na rozvoj OZE, který zaostává za realitou poptávky po instalaci těchto zdrojů a odvolává se pouze na plnění cílů EU do roku 2030.

15. dubna 2023: Den proti úložišti na všech lokalitách posedmé

V čase, kdy probíhá povolování průzkumných území pro geologické práce pro hledání hlubinného úložiště vysoceradioaktivních odpadů a Parlament bude projednávat zákon „o úložišti“ v podobě, která dotčeným samosprávám nevyhovuje, chystají se obce i spolky na 7. ročník společného Dne proti úložišti. V sobotu 15. dubna se na vybraných lokalitách ve spolupráci s Platformou proti hlubinnému úložišti uskuteční celá řada veřejných akcí, které mají připomenout závažnost situace a postoj vedení i obyvatel ohrožených obcí.

Prošli jsme "vrcholem jaderné energetiky" už před lety?

V průběhu roku 2022 Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) nečekaně vyřadila 17 jaderných reaktorů ze svých statistik provozovaných reaktorů, vytvořila novou kategorii stavu nazvanou "Pozastavený provoz" a odpovídajícím způsobem zpětně upravila své datové řady. K 1. lednu 2023 je podle WNISR v provozu 411 reaktorů, zatímco na webu MAAE-PRIS je jich 422, což je rozdíl 11 jednotek, nejmenší rozdíl mezi oběma datovými řadami za posledních deset let. Podle aktualizovaných údajů dosáhl počet provozovaných reaktorů MAAE vrcholu v roce 2005, kdy bylo v provozu 440 reaktorů, zatímco údaje WNISR uvádějí vrchol v roce 2002, kdy bylo v provozu 438 reaktorů - což je velmi blízko.

Hluboká trhlina překvapila u reaktoru Penly 1

Francouzský státem kontrolovaný provozovatel jaderné energetiky EDF zjistil při řešení problémů s korozí pod napětím novou trhlinu na reaktoru Penly 1, uvedl v úterý francouzský úřad pro jadernou bezpečnost ANS a dodal, že společnost požádal, aby "přehodnotila svou strategii" pro opravu svých elektráren. Zpráva o další korozi pod napětím, která se podle dozorného orgánu vyskytla v části reaktoru, kterou společnost EDF nepovažovala za náchylnou k této korozi, přichází po pěti měsících intenzivních opravných prací na místě.

Jaderná energetika na pomalém ústupu

Jaderná energetika nadále stagnuje a pouze urychlení čínského jaderného programu zachrání toto odvětví před globální spirálou smrti. Zkušenosti jaderného průmyslu v loňském roce byly stejné jako v posledních téměř třiceti letech: malý počet spuštěných reaktorů a podobně malý počet jejich uzavření. Mezitím dochází k prudkému růstu obnovitelných zdrojů energie, protože státy se snaží posílit energetickou bezpečnost.

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo

 

Zásady ochrany osobních údajů
Nastavení cookies