Aktuality

Nezařazení Rosatomu do sankcí EU proti Rusku poškozuje Ukrajinu, říká publikace Greenpeace

Ekologická organizace Greenpeace zveřejnila publikaci, která se zabývá otázkou, proč nejsou na ruský státní podnik Rosatom uvaleny sankce Evropské unie. Samotný název publikace Russia’s Atomic Partners: Framatome, Siemens Energy and Rosatom napovídá, že hlavní příčinou jsou obchodní zájmy evropských firem, které dosud dokázaly přesvědčit klíčové politické představitele, aby obchody s Rosatomem byly tolerovány.

Soud vyhověl původním obyvatelům Austrálie, sklad radioaktivního odpadu na jejich území nebude

Federální soud v australském Adelaide vyhověl protestu zástupců kmene Barngarla proti umístění skladu radioaktivního odpadu na jeho území v blízkosti města Kimba v jižní Austrálii. Soudkyně Natalie Charlesworth prohlásila rozhodnutí o vybudování skladu v lokalitě Napandee je naplatné kvůli nesprávnému postupu bývalého ministra pro správu přírodních zdrojů Keithe Pitta.

Nový krásný jaderný svět podroben zkoušce – NEC 2023

Nuclear Energy Conference 2023 jasně ukazuje, že ani "nové" zmenšené jaderné reaktory nemohou nijak přispět k řešení změny klimatu; záznamy a prezentace z konference jsou nyní online ve třech jazycích včetně češtiny.

Zpráva o stavu jaderného průmyslu ve světě: podíl jaderné energie na světové výrobě elektřiny zaznamenal největší pokles za posledních deset let

Stručné českojazyčné shrnutí Zprávy o stavu jaderného průmyslu ve světě 2022 – World Nuclear Industry Status Report 2022 (WNISR2022) dnes vydala pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung ve spolupráci s ekologickými organizacemi Calla a Hnutí DUHA. Stejně jako v předchozích letech Zpráva poskytuje aktuální a komplexní přehled údajů o jaderných elektrárnách, včetně informací o provozu, výrobě, výstavbě nových bloků a vyřazování z provozu.

Jaderná elektrárna Vogtle – uvedení do komerčního provozu bylo odloženo

Společnost Georgia Power v polovině června uvedla, že dokončovaný blok jaderné elektrárny Vogtle bude uveden do komerčního provozu nejdříve během července. Oproti předchozímu odhadu jde o minimálně měsíční odklad. Důvodem zpoždění je porucha systému vodíkového chlazení hlavního elektrického generátoru. Závada těsnění byla detekována během předprovozních zkoušek bloku, na jejím odstranění se pracuje.

Mezi schválenými návrhy hospodářského výboru požadovaný souhlas obcí s úložištěm chybí

Hospodářský výbor Parlamentu dnes projednal „Návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu“.  Poslanci výboru odhlasovali svoji podporu několika úpravám, které v případě přijetí na plénu z pohledu obcí vylepší vládní verzi.  Avšak návrh na souhlas dotčených obcí s umístěním úložiště, který by zajistil respektování zájmů obcí a jejich občanů, jak je požaduje i atomový zákon [1], mezi nimi není. Naopak by podle poslanců mělo dojít k omezení původně navrhované role Parlamentu spolupodepsat se pod rozhodnutí o umístění stavby konečného hlubinného úložiště.

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo

 

Zásady ochrany osobních údajů
Nastavení cookies