Aktuality

Neplněné vládní sliby ve věci úložiště posilují spojenectví dotčených obcí a spolků napříč republikou

Starostové obcí a zástupci spolků sdružených v Platformě proti hlubinnému úložišti se 20. června odpoledne sešli na již 13. společném shromáždění členů v Náramči na Třebíčsku. Tedy na jedné ze čtyř lokalit, která je ohrožena budoucím hlubinným úložištěm vysoceradioaktivních odpadů a od státní Správy úložišť dostala krycí jméno Horka. 

10. 6. 2023: Maraton pro krajinu

Pozvání na devatenáctý ročník akce *MARATON PRO KRAJINU* -  Kdy: Sobota 10. 6. 2023, průběžný START od 10h z táborové základny Rohozná "Na Kuši" Pohybem 2x kolem Čeřínku na podporu čisté energie. Akce nenásilnou formou upozorňuje na problematiku ukládání jaderného odpadu a nerovné postavení obcí v přípravě budování hlubinného úložiště.

Proběhlo první jednání k energetické a klimatické strategii

V úterý 2. května 2023 proběhlo první jednání Platformy a Komise pro strategie v oblasti energetiky a klimatu na Ministerstvu průmyslu a obchodu za účasti ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely, generálního ředitele firmy ČEZ a viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Daniela Beneše či zástupců Ministerstva životního prostředí a dalších resortů. Ministr Síkela potvrdil, že chce konec uhlí do roku 2033, rozvoj obnovitelných zdrojů energie (OZE) a úspory energie. Trvá však také budování na nových jaderných reaktorů.

Zákon o úložišti prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně, obce doufají v jeho změnu

Prvním čtením v Poslanecké sněmovně prošel dnes „Návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu“ , projednán má být v Hospodářském výboru a ve Výboru pro životní prostředí.   Obce a spolky sdružené v Platformě proti hlubinnému úložišti, ale i další dotčené obce usilují o přijetí takových pozměňovacích návrhů, které zajistí respektování zájmů obcí a jejich občanů, jak je požaduje i nový atomový zákon. Podoba dlouho očekávané legislativní normy, jak ji již 11. ledna přijala vláda, tento požadavek naplnit nemůže. Upozornili na to také starostky a starostové i stovky obyvatel obcí na akcích Dne proti úložišti, které se na čtyřech lokalitách vybraných pro hledání úložiště uskutečnily v sobotu 15. dubna.

Nuclear Energy Conference 2023: Krásný nový atomový svět?

16. května 2023, Redoutensälen v Linci  Už zase atomová lobby a jí poslušné vlády slibují něco velkého. Tentokrát chtějí „pomoci“ v boji proti přehřátí Země a prezentují proto s obrovskou reklamou malý modulární reaktor, krátce SMR, jako svůj nejmladší výhonek. Když si ale na něj posvítíme, zjistíme, že je již více než 70 let jen ve stádiu hrbolku - a přesto nikdy nevyrostl: intenzivně zkoumána od 50. let žádná z více než 130 různých koncepcí SMR po celém světě nedospěla do sériové vyzrálosti. Konference NEC 2023, již 10. Nuclear Energy Conference od roku 2014, má odhalit z různých perspektiv odpovědi na otázky jako: mohou takové „scvrklé“ jaderné elektrárny dosáhnout sériové vyzrálosti a zachránit klima ? Nebo není tento „Krásný nový atomový svět“ mnohem více zástěrkou pro atomovou lobby, aby vyloudila skrze jaderně zamořené nařízení o taxonomii státní jakož i soukromé finanční prostředky? A kdo tady tahá za nitky obzvlášť intenzivně - ve snaze odvrátit zánik jaderného průmyslu?  Program, registrace a další informace ke konferenci.

Lidé podle průzkumu očekávají rozvoj OZE a úspory energie

Průzkum veřejného mínění provedený společností OMG (Omnicom Media Group OMGbus: Povědomí o sdruženích, energetická nezávislost, udržitelnost, březen 2023, 500 respondentů) ukázal, že největší část lidí (58,4 %) by volila pro energetickou strategii ČR jako priority rozvoj OZE a na druhém místě (47,8 %) úspory energie. Na třetím až pátém místě (mezi 33 a 35 % respondentů) jsou požadavky jako posílení elektrického vedení, aby mohly být bez problémů připojovány střešní fotovoltaiky, rozšiřování komunitní energetiky a výstavba nových jaderných reaktorů. Malou podporu (13 %) má naopak obnovení dodávek zemního plynu z Ruska.

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo

 

Zásady ochrany osobních údajů
Nastavení cookies