ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktuality

Nechceme jaderný odpad před svými dveřmi

Hledání místa pro konečné uložení radioaktivních odpadů – Občany Bavorska, Čech a Rakouska spojuje odpor proti jadernému úložišti. V kontroverzní otázce jaderné energetiky jsou však její odpůrci i zastánci jednotní v tom, že si nepřejí, aby v česko – rakouské příhraniční oblasti vzniklo konečné úložiště jaderných odpadů.

Jaderná energetika a obnovitelné zdroje se navzájem vytlačují. Obnovitelná varianta efektivněji snižuje emise.

Státy, které chtějí podstatně a rychle snížit emise oxidu uhličitého s maximální efektivitou vynaložených prostředků, by měly prioritně podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů, nikoli jaderné elektrárny. K tomuto závěru došla studie zpracovaná na University of Sussex Business School a ISM International School of Management, která analyzovala data ze 123 zemí za posledních 25 let.

Jaderná energetika jako řešení klimatické krize nefunguje

Jaderná energetika není vhodným nástrojem pro řešení problematiky změny klimatu. Zejména je příliš drahá a její reálný potenciál moc malý, než aby mohla zvrátit situaci ve spalování fosilních paliv ve světě. Ubírá tak peníze i pozornost perspektivnějším cílům transformace energetiky, kde budou hrát hlavní roli obnovitelné zdroje a energetická efektivita. Nelze o ní hovořit jako o bezemisním zdroji a navíc přináší nová rizika, nejen z oblasti jaderné bezpečnosti, které nelze opomíjet. To jsou hlavní zjištění dnes proběhlé první části mezinárodní konference NEC 2020 „Jaderná energetika v čase globální změny klimatu“, kterou pořádaly Hnutí DUHA, Calla a Jihočeské matky.

Platforma zjistila názory lídrů do krajských voleb

Platforma proti hlubinnému úložišti oslovila lídry, kteří vedou politické strany, hnutí a jejich koalice do nadcházejících krajských voleb v krajích Plzeňském, Jihočeském a na Vysočině s cílem zjistit jejich názory na problematiku radioaktivních odpadů. Konkrétně se jich zeptala, zda jsou pro vyhledávání hlubinného úložiště v jejich kraji a zda budou hájit zájmy samospráv a obyvatel obcí, na jejichž území stát místo pro hlubinné úložiště hledá. Také zda pomohou z pozice samosprávy kraje v tlaku na českou vládu s cílem změnit vládní koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem tak, aby byly rozpracovány i alternativy k hlubinnému ukládání.  Jejich odpovědi naleznete v přílohách.

Zákon o podpoře reaktoru v Dukovanech po prvním čtení, kolik zaplatíme je stále tajemstvím

Poslanci 30. září propustili do prvního čtení návrh zákona, který má zajistit garantované výkupní ceny pro drahou elektřinu z nových jaderných reaktorů, které se následně rozpočítají do účtů všem jejím odběratelům. Protože ani to na stavbu nových Dukovan firmě ČEZ nestačí, definuje zákon bezúročnou státní půjčku na stavbu. Bez této bezprecedentní veřejné podpory by nové jaderné bloky z ekonomických důvodů prakticky neměly šanci. Přestože přijetí zákona bude mít dalekosáhlé dopady, zkrátili poslanci jeho další projednávání před druhým čtením na pouhých 30 dnů.

Zpráva o stavu jaderné energetiky 2020: Z obnovitelných zdrojů vyrábíme více elektřiny než z jádra

Zpráva o stavu jaderné energetiky ve světě (World Nuclear Industry Status Report, WNISR2020), představená 24. září 2020, na 361 stranách hodnotí stav a trendy jaderné energetiky v celém světě a analyzuje další výzvy, před kterými jaderná energetika stojí v době pandemie covid-19. Vzhledem k tomu, že v arabském světě byl spuštěn první reaktor, zpráva poprvé obsahuje samostatnou kapitolu s analýzou jaderných programů na Blízkém východě. Počet provozovaných reaktorů na světě se za poslední rok snížil o devět na celkem 408 v polovině roku 2020, což je méně než v roce 1988 a celých 30 bloků pod historickým maximem z roku 2002, kdy bylo v provozu 438 reaktorů. Objem nových obnovitelných zdrojů se loni zvýšil o 184 gigawattů, zatímco instalovaný jaderný výkon vzrostl jen o 2,4 gigawattu. Díky tomu obnovitelné zdroje (bez vodních elektráren) v roce 2019 poprvé v historii vyrobily více elektřiny než jaderné elektrárny.

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo

 

Zásady ochrany osobních údajů
Nastavení cookies